The infant gut microbiome and resistome in health and disease

Reyman, Marta

Promoter:
Prof.dr E.A.M. (Lieke) Sanders & prof.dr D. (Debby) Bogaert
Co-promoter:
dr M.A. (Marlies) van Houten
Research group:
Sanders
Date:
July 1, 2021
Time:
14:15 h

Summary

In dit proefschrift beschrijven wij de ontwikkeling van het darmmicrobioom en -resistoom bij zuigelingen, identificeren wij belangrijke omgevingsfactoren die deze ontwikkeling beïnvloeden en hebben wij het darmmicrobioom en microbiële netwerken bestudeerd in relatie tot gezondheid en ziekte. We hebben aangetoond dat geboortewijze de samenstelling van het darmmicrobioom beïnvloedt, waarbij kinderen die middels keizersnede worden geboren een hogere aanwezigheid tonen van potentiële pathogene bacteriën zoals Klebsiella en Enterococcus in hun darmen. De verhoogde aanwezigheid van deze bacteriën op de leeftijd van één week konden we associëren met een toegenomen vatbaarheid voor luchtweginfecties in het eerste levensjaar. Verder hebben wij kunnen demonstreren dat zelfs een korte, breedspectrum antibioticakuur vroeg in het leven lange termijneffecten heeft op het zich ontwikkelende darmmicrobioom, selecteert voor potentieel pathogene bacteriën en leidt tot een verhoogde aanwezigheid van antimicrobiële resistentiegenen. Bij de verdenking op een neonatale infectie adviseren wij behandeling met penicilline gecombineerd met gentamicine, aangezien deze antibioticacombinatie de minste schade veroorzaakt in vergelijking met andere veelgebruikte antibioticacombinaties zoals Augmentin met gentamicine of amoxicilline met cefotaxim. Als laatste hebben wij overkoepelende microbiële netwerken kunnen modeleren die de darmen en luchtwegen verbinden en vonden wij dat zuigelingen met minder robuuste microbiële netwerken vatbaarder waren voor luchtweginfecties. Al met al geven de resultaten van dit proefschrift meer inzicht in de invloed van omgevingsfactoren op het darmmicrobioom en -resistoom van zuigelingen en hoe deze in relatie staan met gezondheid later in het leven.